WIE ZIJN WE & WAT DOEN WE?

Tafelronde 39 Schouwen-Duiveland: actief, inspirerend en verbindend!

Tafelronde 39 Schouwen-Duiveland (NTR39) is op 26 april 1952 opgericht en mag zich de oudste serviceclub van Schouwen-Duiveland noemen. Ook landelijk behoren we tot de oudste Tafels, aangezien we als 39e zijn geinstalleerd. Momenteel zijn er in totaal 197 Tafels in Nederland.

NTR39 is een vereniging voor mannen tussen de 20 en de 40 jaar die wonen of werken op Schouwen-Duiveland. Mannen die onderlinge vriendschap hoog in het vaandel hebben staan. Die zich willen blijven ontwikkelen en ontplooien. Ondertussen zetten ze hun tomeloze energie en expertise in voor goede doelen. Die kennis en ervaring willen delen en niet terugdeinzen voor een levendige discussie.

Nieuwe Tafelaars zijn welkom vanaf 20 jaar en moeten, als ze voor 31 maart 40 zijn geworden, de Tafel weer verlaten. Ze hoeven dan nog niet weg, ze worden voor één jaar benoemd tot Tafeladviseur. Hierdoor vernieuwt het ledenbestand zich voortdurend en is er geen ruimte voor verzadiging en vergrijzing. Daarnaast zorgen we ervoor dat er bij voorkeur geen twee Tafelaars zijn met hetzelfde beroep en dat de leeftijdsopbouw gelijkmatig is. De Tafel heeft gemiddeld 15 tot 20 leden van divers pluimage.

NTR39 is een vereniging die aan service doet, dat zeker. Naast lokale, nationale en internationale vriendschap is, zoals al eerder beschreven, persoonlijke ontplooiing en het leveren van een gezamenlijke bijdrage aan de gemeenschap minstens zo belangrijk. Een actieve Tafelaar kan dus veel aan zijn lidmaatschap hebben. Tafelavonden, die tweemaal per maand worden gehouden, zijn veelal het platform van boeiende discussies, vaak naar aanleiding van een presentatie/inleiding van één van de Tafelaars, of een gastspreker. De kennis, maar ook de typische problemen van iemand met een ander beroep, andere inzichten, persoonlijke ervaringen en meningen, iedere Tafelaar biedt wel iets unieks. De Tafel verrijkt vriendschap.

Landelijke organisatie

NTR39 maakt deel uit van de Nederlandsche Tafelronde, klik hier voor een kijkje op de landelijke website . De Nederlandsche Tafelronde is een goed georganiseerde vereniging met lokale Tafelbesturen, districtsbesturen en een landelijk Hoofdbestuur. De voorzitters van de Districten vormen, samen met het Hoofdbestuur, de Nationale Tafelraad. Elke lokale Tafel kiest jaarlijks een bestuur. Eén van de belangrijkste taken van het Districtsbestuur is het onderhouden van de contacten tussen het landelijk bestuur en de plaatselijke Tafel en hebben de opdracht verbinding te leggen tussen de diverse Tafels. Zowel de Districtsbesturen als het Hoofdbestuur houden bijeenkomsten voor leden. De Districtbijeenkomsten worden veelal gekoppeld aan een interessante lezing of excursie. De Halfjaarlijkse en de Jaarlijkse landelijke vergaderingen worden door het hoofdbestuur geïnitieerd. Kijk voor meer informatie over de landelijke organistatie op https://roundtable.nl/

Serviceprojecten

Wie lid is van NTR39 committeert zich aan deelname aan bijeenkomsten en activiteiten. Het lidmaatschap schept dus verplichtingen voor iedere Tafelaar. Tafelen is vrijwillig maar niet vrijblijvend. NTR39 organiseert lokale en landelijke serviceprojecten voor de meest uiteenlopende doelen en op verschillende manieren. Één van de succesverhalen is het Afrika Project, het Jesu Kukhanya Care Point. Andere succesvolle serviceprojecten zijn onze verkoop van Tafelborden en Tafelhorloges, het Charity Dinner en de Champagne Actie. Zelf een Tafelaar worden?Neem contact op via secretaris@ntr39.nl.