DOELSTELLINGEN

Het doel van de Tafelronde is kortweg het ontwikkelen van de leden, het leveren van een bijdrage aan de (lokale) gemeenschap en het bevorderen van (internationale) vriendschap.

Wat maakt Tafelen bijzonder?

NTR39 Schouwen-Duiveland is een club van gewone en goede vrienden; veel meer nog dan een serviceclub “pur sang”. Vriendschap is traditiegetrouw het belangrijkste goed binnen de Tafel. Daaruit volgt dat respect hebben voor elkaar ook vanzelfsprekend is, zodat Tafelaars in discussies ook fundamenteel van mening mogen verschillen om daarna alsnog gezellig een biertje te drinken.

Officiële doelstellingen Nederlandsche Tafelronde

De Tafelronde, rekening houdende met en eerbiedigende iedere godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging stelt zich ten doel:

  1. Het verschaffen van inzicht in de wijze waarop anderen zich, zowel persoonlijk als in beroep, ontplooien en stimuleren van de leden bij de ontwikkeling van hun eigen persoonlijkheid;
  2. Het versterken bij haar leden van het besef, dat ieder op zijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen;
  3. Het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden;
  4. Het bevorderen van internationale vriendschap, samenwerking en begrip.